Kontakt

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

Delovni čas pisarne KS Globoko ob torkih in četrtkih med 7. in 15. uro, izved tega časa le ob predhodnem dogovoru.

Predsednik KS Globoko: Mihael Petančič, podpredsednik je Roman Kržan.

Telefon pisarna KS GLOBOKO: (07) 49 56 303;   fax (07) 49 56 312;   e-pošta: ks.globoko@siol.net

tajnica KS Globoko Anica Novoselović – GSM 031 373 871 ( privatna številka )

 

Ime in priimek naslov telefon Elektronska pošta  
Anton Kmetič Bojsno 5 a, 8254 Globoko 041-512 268 anton.kmetic@gmail.com  
Franc Zevnik Bojsno 42, 8254 Globoko 041-858 041 franc.zevnik@gmail.com  
Boštjan Bratanič Brezje 25, 8254 Globoko 031-209 566 bratanic.b@gmail.com  
Andrej Sotelšek Brezje 12, 8254 Globoko 031-606 868 andrej.sotelsek@komunala-brezice.si  
Martina Živič Globoko 43, 8254 Globoko 051-664 770 m.zivic43@gmail.com  
Bojan Hotko Globoko 8a, 8254 Globoko 070-773 644 bojanhotko@gmail.com  
Roman Kržan Mali vrh 22 d, 8254 Globoko 041-736 798 roman.krzan@gmail.com  
Igor Kostevc Mali vrh 17, 8254 Globoko 051-373 902 igor.kostevc@siol.net  
Mihael Petančič Piršenbreg 33, 8254 Globoko 031-306 559 mihael.petancic@amis.net  
Rado Novak Piršenbreg 10, 8254 Globoko 051-481 171    
Anica Novoselović Mali vrh 2, 8254 Globoko

 

031-373 871 Ks.globoko@siol.net