Društvo Harmonija Globoko

DRUŠTVO ZA MEDSEBOJNO POMOČ

H A R M O N I J A

GLOBOKO

Smo društvo za medsebojno pomoč, druženje , pomoč posameznikom predvsem starejšim, ki bivajo doma, spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in sožitje ter pomoč posameznikom in družinam v stiski s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja v skupnosti in povezovanja na raznih dogodkih – srečanja, izleti , razne delavnice ,predavanja, skratka prireditve, katere pripravljamo po letnem načrtu.

Društvo je bilo ustanovljeno 27.04.2015, z namenom , kot je navedeno v prvem odstavku.Društvo šteje 96 članov in pet častnih članov.Po sklepu skupščine iz leta 2016 imamo častne člane in sicer vse starejše od 90 let , kateri tudi ne plačajo članarine. Pridobivamo nove člane in naša ciljna skupina so mlajši , saj le na ta način verjamemo , da bo društvo delovalo še dolgo in sledilo ciljem, ki smo jih zapisali v statut ob ustanovitvi.

Izvajamo obiske na domu, pri bolnih in ostarelih, jih obdarujemo, z pomočjo akcije Lidl Slovenija-pomagajmo za boljši svet ,kjer dvakrat letno zbirajo hrano in artikle z daljšim rokom uporabe, sestavljamo bogate pakete , jih razdelimo ljudem, za katere smo prepričani, da tovrstno pomoč potrebujejo. Hkrati pa jih razveselimo z obiskom . Kot društvo za medsebojno pomoč , pomeni da si pomagamo pri raznih opravilih , katere se skozi leto pokažejo. V preteklosti so to bila :pomoč v vinogradu, pomoč pri obnovi strehe, skladanje drv, pomoč v kuhinji ob smrti članov….

Za druženja imamo v letnem programu naslednje.: marec – skupščina – z navezo praznovanje dneva žena junij – piknik z igrami primernimi za starejšeavgust- enodnevni izlet december – novoletno srečanje skozi leto iz naslova JR občine – področje zdravstvo in sociala ,izvajamo različne delavnice.

Kuhamo z nutricistko na temo zdrave prehrana. Za sproščanje izvajamo kreativne delavnice, kjer izdelujemo iz gline, mavca , mozaike, rišemo in podobno. Na temo Demenca smo že imeli eno predstavitev, nameravamo še imeti tri delavnice z tematiko , kako zadržujemo in preprečujemo razvoj demence-razne vaje za možgane…

Za ročne spretnosti izvajamo različne delavnice , npr. izdelovanje cvetja iz krep papirja, pletenje copat, katere uporabimo za obdaritve,izdelujemo novoletne okraske, kvačkamo, vezemo in pletemo.

Sodelujemo na raznih kulinaričnih dogodkih , kot npr. Golažijada v Dobovi, praznik KS Globoko, tekmovanje v pripravi praženega krompirja TD Dobova .

V obdobju pred korono, smo dvakrat mesečno imeli družabne večere v zimskem času, kjer smo igrali šah, človek ne jezi se, karte, pikado in podobno.Imeli smo enkrat tedensko telovadbo. Letos žal to ni mogoče, ker je dvorana zakupljena za namene treningov .

Sodelujemo z ostalimi društvi v KS, v smislu pomoči pri pogostitvah , z OŠ Globoko pri pogostitvi in po učnem načrtu prikaz raznih ročnih del .

Naš upravni odbor sestavljajo:

predsednica- Mira Šuler podpredsednica-Ivana Lipar

člani upravnega odbora- Molan Ana, Ogorevc Ana, Volčanjk Vidka, Pajdaš Darinka, Vranetič Rozika,Kržan Mojca nadzorni odbor- Stergar Milena, Ban Antonija, Ogorevc Matjaž častno razsodišče- Preskar Tanja, Marinka Stergar

Skupaj se trudimo pripraviti čim bolj zanimiv program, delavnice, druženja in tako privabiti čim večje število članov, hkrati s tem izboljšati kvalitete bivanja v lokalni skupnosti in širše.

zapisala: Mira Šuler ,predsednica