Lovska družina Globoko

Lovska družina Globoko je bila ustanovljena leta 1946, kmalu po koncu druge svetovne vojne, ko so se krajani Globokega vrnili iz izseljeništva. Ustanovitelji družine so bili lovci, ki so zaradi vojne prekinili svojo lovsko dejavnost, skupaj z nekaterimi novimi zagnanci. Lovska družina je prvotno delovala na omejenem lovišču z 12 člani, a sčasoma so pridobili več zemlje in članov. Prvi plen v prvem letu delovanja je vključeval zajce, lisice, divjo gos, mačke in druge živali.

Ustanovni člani

Pomemben mejnik za družino je bila izgradnja lastnih prostorov v šestdesetih letih, vključno s streliščem, lovskim domom in kasneje gostinsko uto. Poleg lovske dejavnosti so se tudi posvečali kulturi, ustanovili so Lovski pevski zbor in postali pomembni organizatorji srečanj Lovskih pevskih zborov Slovenije.

Danes ima Lovska družina Globoko 36 članov, ki si prizadevajo pridobiti mlajše generacije za lovsko udejstvovanje in ohranjanje lovstva v bodoče.  Kljub hitremu tempu življenja in sodobni tehnologiji lovci še vedno namenjajo čas opazovanju narave, druženju s tovariši in krajani ter izvajanju svojega poslanstva.

Lovska družina razpolaga z loviščem skupne velikosti  2.454 ha, vendar je lovne površine v naravi zaradi poseljenosti in urbanizacije bistveno manj. Nekoč je bilo lovišče značilen habitat in bogato z malo divjadjo. Spremembe v habitatu, kot so urbanizacija, izguba gozdnih območij, kmetijske dejavnosti in drugi posegi v naravno okolje, ter naravni plenilci pa so bistveno vplivali na zmanjšanje primernega življenjskega  okolja za malo divjadi. V lovišču je sedaj glavna in najštevilčnejša vrsta srnjad, v zadnjem desetletju pa je pogost tudi divji prašič. V lovišču tako upravljamo s srnjadjo,  lisico, fazanom, poljskim zajcem, raco mlakarico, jazbecem, kuno belico, šoja in sivo vrano. V začetku leta 2023 je bil v lovišču uplenjen šakal, ki se vse hitreje širi v loviščih na območju Posavja.

Z obdelovanjem krmnih njiv, pašnih površin ter urejanjem gozdnega roba poskušamo divjadi zagotoviti čim boljše pogoje za življenje, hkrati pa s predpisanim odvzemom zmanjševati konflikt med divjadjo in človekom. Naša poglavitna skrb in poslanstvo so namreč povezani z varovanjem narave, ohranjanjem okolja ter trajnostnim gospodarjenjem z divjadjo. Člani družine se aktivno zavzemamo za ohranjanje naravnih habitatov divjadi, sodelujemo pri varstvu ogroženih vrst in se trudimo prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti. Tudi z lastno vzrejo fazanov, ki jih po vzreji v lastni voljeri,izpustimo v naravno življenjsko okolje na območja, ki so primeren življenjski prostor za fazana.   

 Lovska družina je aktivna tudi na področju športnega strelstva. Vsako leto člani LD organiziramo športne prireditve v streljanju na premične tarče in glinaste golobe, ki privabijo člane družine pa tudi druge ljubitelje tega športa, da tekmujejo in se pomerijo v spretnostih streljanja. To ni le priložnost za druženje in tekmovanje, temveč tudi priložnost za promocijo športnega duha med člani lovskih družin.

S temi dejavnostmi Lovska družina ne le ohranja svojo tradicijo, temveč tudi aktivno prispeva k ohranjanju narave in divjadi, hkrati pa spodbuja športnega duha med svojimi člani. Naše delo in predanost vključujeta tako ohranjanje lovske dediščine kot tudi trajnostno ravnanje z naravnim okoljem.