KS Globoko

Globoko je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Je sedež krajevne skupnosti, h kateri spada 5 vasi. Skupna površina je 4,32 km2 , z obsegom 11,47 km , povprečna nadmorska višina je 167,5 m, znajvišjo točko KS na 174 m nad morjem. Cerkvenoupravno spada pod Župnijo Pišece. V letu 2012 je v Globokem živel 301 prebivalec.
Globoko je pisnih virih prvič omenjeno leta 1249.
V začetku novembra 1941 so Nemci izselili 27 družin, nakar so se tu nastanili Kočevarji. 20. marca 1944 so tu partizani napadli in uničili nemško
postojanko ter deloma razdejali naprave v rudniku
Razložena središčna vas z cestnim jedrom leži na nizki ilovnati terasi Župelevec – Dečno selo. H Globokem spadajo zaselki Lanišče, Ledina, Zakotnik,
ki stojijo na robu obsežnega hrastovega gozda Dobrave. Skozi vas teče potok Gabernica. V okolici je večinoma travnat svet. Ob cesti proti Pišecam, na
južnih obronkih Bizeljskega gričevja, se nahaja rudnik, kjer kopljejo kremenčev pesek in glino(Glina je sedimentna kamnina, sestavljena predvsem iz
drobnozrnatih mineralov. Zrnca gline, sprejeta v trdo kamnino imenujemo glinavec. Glino uporabljamo v lončarstvu. Če glino zmočimo, postane lepljiva
in z njo lahko oblikujemo, vsebuje tudi različno količino vode ujeto v mineralni strukturi. Uporablja se tudi v aliternativnem zdravilstvu.),
kopanje lignita (Lignit ali mehki rjavi premog je vrsta premoga, ki ima sorazmerno nizko kurilno vrednost (od 10 do 20 MJ/kg).
Vsebuje namreč le od 60 do 70 % ogljika.
Kot ostale vrste premoga, je tudi lignit nastal iz ostankov rastlin, ker pa je po izvoru najmlajši je v njem pogosto še jasno videti zgradbo lesa.
Največja nahajališča lignita so v zemeljskih plasteh, ki izvirajo iz krede in terciarja, največji rudniki na svetu pa se nahajajo v Severni Ameriki in Evropi.
V Sloveniji so bili nekoč rudniki lignita v Senovem in Trbovljah, največje nahajališče pa je v Velenju.) pa so leta 1964 opustili. V naselju je tudi več obrtnikov.
Osnovna šola je v kraju od leta 1882. Prvo poslopje se je nahajalo pri sedanjem rudniku, po požaru pa so leta 1906 pozidali sedanjega.
Leta 1966 je šola dobila še prizidek.
V zadružnem domu, ki je bil zgrajen leta 1950, ima svoje prostore tudi krajevni urad, poštni urad in gasilsko društvo. Zraven doma se nagaja spomenik
34 padlim borcem in 57 žrtvam nacizma.