Krajani KS Globoko: Popis škode po neurju

OBVESTILO OBČANOM O PRIČETKU POPISA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA Z DEŽJEM IN VETROM MED 12. IN 13. JULIJEM 2023

Občina Brežice obvešča, da na osnovi sklepa Uprave za zaščito in reševanje RS sprejema vloge za  ocenjevanjem škode na stvareh kot posledica močnega neurja z dežjem in vetrom med 12 in 13 julijem 2023.

Škoda se popisuje na kmetijskih zemljiščih-OBRAZEC 1. Škoda na tekoči kmetijski proizvodnji ni predmet popisa te škode.

OBRAZEC 3 je namenjen za popis škode na uničenih objektih. Na OBRAZCU 4 se popisuje škoda na delno poškodovanih objektih. V obrazec se vpišejo osnovni podatki. Nastalo škodo po šifrantu  iz Uredbe bo vpisovala občinska komisija za popis škode na stvareh na samem terenu. Zaradi lažjega dogovora  glede ogleda in ocene škode, naj stranke na obrazec vpišejo telefonsko številko ter dopišejo številko transakcijskega računa za morebitno izplačilo odškodnine.

Vloge se zbirajo do vključno 11.8.2023.

Obrazci se dobijo na spletni strani Občine Brežice ali v vložišču Občine Brežice. V času uradnih ur se dobijo obrazci tudi na sedežu pristojne krajevne skupnosti. Podpisani obrazci se morajo oddati v fizični obliki po pošti ali pa se oddajo v vložišče Občine Brežice. Lahko pa se tudi oddajo na sedežu pristojne krajevne skupnosti. Oškodovanci naj k vlogam priložijo fotografije o nastali škodi.