Srečanje pevskih zborov v Globokem

OI JSKD Brežice je v juniju 2020 organizirala srečanje pevskih zborov na prostem, V duhu sedanjega časa povezanega z nevarnostjo širitve virusa Covid-19 so tako štirje sestavi iz brežiške občine zapeli brez navzočnosti večjega števila poslušalcev na prostem…..

Na srečanju pevskih zborov v Globokem v juniju 2020
Vokalna skupina Barbara Globoko
Lovski pevski zbor Globoko