UKREPI ob pojavu afriške prašičje kuge

V Lovski družini Globoko smo v skladu z določili  Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20), sprejeli Načrt ravnanja upravljavca lovišča. Omenjeni zakon zavezuje, da se povzamejo določeni ukrepi in obenem, da se z navedenim načrtom upravljavca lovišča, seznani širša javnost.