Vabilo društvom: Razpis 2019

Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 101/13) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Globoko, Svet KS Globoko objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS GLOBOKO V LETU 2019